כתב העת "מסורות"

כתב העת "מסורות: מחקרים במסורות הלשון ובלשונות היהודים" מפרסם מחקרים מקוריים בתחום לשונות היהודים ומסורות הלשון של העברית. כתב העת יוצא לאור בידי המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהן והמרכז לחקר מסורות קהילות ישראל של האוניברסיטה העברית בקביעות משנת 1984. משנת 2010 עורכי כתב העת הם פרופ' דוד בוניס ופרופ' עפרה תירוש-בקר.

מאמרים המוצעים לפרסום בכתב העת נשלחים לשיפוט חיצוני ומתקבלים רק לאחר ביקורת עמיתים.
 

הנחיות למסירת מאמרים לפרסום בכתב העת מסורות ניתן למצוא כאן

 

b.   מסורות: מחקרים במסורות הלשון ובלשונות היהודים, כרך ב

1987. b.   מסורות: מחקרים במסורות הלשון ובלשונות היהודים, כרך ב. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים. המכון למדעי היהדות. המרכז ללשונות היהודים ומפעל מסורות הלשון של עדות ישראל. Abstract

לכבוד חיים רבין בהגיעו לשיבה, פרסום ההרצאות שנישאו בכנס ללשונות היהודים ולמסורות הלשון של יהודי המזרח שנתקיים בפאריס מכ"ח בתשרי עד א' במרחשון תשמ"ג (15-18 באוקטובר 1982).


בעריכת משה בר-אשר ושלמה מורג, ירושלים תשמ"ו, י' + 135 עמודים (בעברית) + 180 עמודים (בלועזית).

g.   מסורות: מחקרים במסורות הלשון ובלשונות היהודים, כרך ט-י-יא, ספר היובל לגדעון גולדנברג

בעריכת משה בר-אשר, ירושלים תשנ"ד, ז' + 194 + xiv עמודים.


*נוסח מלא של המאמרים שנתפרסמו ב"מסורות" עד לכרך יג-יד ניתן למצוא כאן