על אודות

מרכז בן-יהודה לחקר העברית ומסורותיה ולשונות היהודים מאגד את שני מרכזי המחקר הפועלים בחוג ללשון העברית, שמטרתם לטפח הוראה ומחקר של העברית לתקופותיה ולחטיבותיה השונות, של לשונות היהודים וספרויותיהם, ושל המגע בינן לבין העברית. מרכז בן-יהודה הוקם ביוזמת דולה בן-יהודה ויטמן, בתם של אליעזר וחמדה בן-יהודה, אשר ביקשה להנציח את זכר הוריה בהקמת מרכז מדעי הנושא את שמם ועוסק בחקר תולדות הלשון העברית מראשיתה ועד ימינו. המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהן הוקם ביוזמת קבוצת חוקרים בראשותו של פרופ' משה בר-אשר, אשר הרגישו בצורך לכונן מרכז שיאפשר מגע רצוף ופעילות מחקרית משותפת בין חוקרי לשונות היהודים וספרויותיהן באוניברסיטה העברית וייתן תנופה לחקר התחום החשוב הזה.

המרכז לחקר מסורות ישראל מייסודו של פרופ' שלמה מורג, שהיה עד שנת 2018 חלק מן המרכז המאוחד, פועל כעת באקדמיה ללשון העברית.