המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם

תוכניות לימודים בלשונות היהודים

יועצת אקדמית:
פרופ' עפרה תירוש-בקר otirosh@mail.huji.ac.il

לימודי לשונות היהודים באוניברסיטה העברית ניתנים במסגרת חטיבה לתואר בוגר, ו-תכנית אישית לתואר מוסמך.

לפרטים נוספים על לימודי הלאדינו ראה אתר לימודי הלאדינו באוניברסיטה העברית.