דף הבית - בן יהודה

הכרת אונסקו באליעזר בן-יהודה

על אודות המרכז

המרכז לחקר תולדות הלשון העברית על שם אליעזר בן-יהודה הוקם בשנת תשנ"ח (1997) על ידי הגב' דולה בן יהודה-ויטמן ואישהּ מר מקס ויטמן זכרם לברכה. מטרת המרכז היא לקדם את חקר תולדות הלשון העברית מראשיתה ועד ימינו ולעודד מחקרים בלשון העברית לתקופותיה ולחטיבותיה השונות. המרכז תומך בפרסומים מדעיים העוסקים בלשון העברית, ובראשם כתב העת מחקרים בלשוןבכל שנה מארח המרכז שני חוקרים צעירים מצטיינים, עמיתי בן-יהודה, שמשלבים במהלך שהותם במרכז מחקר עם הוראה.

מדברי נשיא האוניברסיטה העברית בערב העיון לזכרה של גב' דולה בן-יהודה ויטמן