עמיתי בן-יהודה

על עמיתי בן-יהודה

מרכז בן-יהודה בוחר בכל שנה שני מסיימי דוקטורט מצטיינים כעמיתי בן-יהודה, במטרה לסייע להם בביסוס מעמדםתמונה יפה
בעולם המחקר. העמיתים נבחרים לתקופה התחלתית של שנה, עם אפשרות להארכה לשנה נוספת. במהלך התקופה משלבים המלגאים מחקר עם הוראה בחוג ללשון העברית. רבים ממקבלי המלגה השתלבו כחברי סגל באוניברסיטאות, במכללות ובאקדמיה ללשון העברית.

לפרטים נוספים והגשת מועמדות ניתן לפנות לראש החוג: פרופ' יעל רשף.

 

רשימת העמיתים