על חברי המרכז

במרכז חברים חוקרים רבים העוסקים בלשונות היהודים וספרויותיהם בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית בירושלים. הוועדה האקדמית משותפת לשלושת מרכזי המחקר השייכים למרכז בן-יהודה לחקר העברית ומסורותיה ולשונות היהודים.

בעלי תפקידים