"הלשון הערבית-היהודית וספרותה"

תאריך: 
ג', 20/05/1986
img_1714_0_0.jpg
מיקום: 
אוניברסיטת חיפה, חיפה
הכינוס נערך מטעם החוג ללשון העברית באוניברסיטת חיפה, המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם ומפעל מסורות הלשון של עדות ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים והחברה לחקר התרבות הערבית-היהודית של ימי הביניים.