הכינוס הבינלאומי השלישי של המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם: "לשונות היהודים שבכתב ושבעל פה"

תאריך: 
ב', 23/06/2008 עד ה', 26/06/2008
מיקום: 
קריית האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים

הוועדה המארגנת של הכינוס: הפרופסורים משה בר-אשר, דוד בוניס, אהרן ממן ועפרה תירוש-בקר.

לצפייה בתכנית הכינוס יש ללחוץ על הקישורית הבאה.