הכינוס הבינלאומי הרביעי של המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם: "לשונות היהודים: יצירות מקוריות ויצירות מתורגמות"

תאריך: 
ב', 21/06/2010 עד ה', 24/06/2010
מיקום: 
קריית האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים

הוועדה המארגנת של הכינוס: הפרופסורים משה בר-אשר, דוד בוניס, אהרן ממן ועפרה תירוש-בקר.

לצפייה בתכנית הכינוס יש ללחוץ על הקישורית הבאה.