הכינוס הבינלאומי הראשון של המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם: "לשונות היהודים כלשונות תרגום"

hkynvs_hbynlvmy_hrshvn_shl_hmrkz_llshvnvt_hyhvdym_vsprvyvtyhm.jpg
תאריך: 
ב', 09/06/2003 עד ה', 12/06/2003
מיקום: 
קריית האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים

הוועדה המארגנת של הכינוס: הפרופסורים משה בר-אשר, דוד בוניס, אהרן ממן ועפרה תירוש-בקר.

לצפייה בתכנית הכינוס יש ללחוץ על הקישורית הבאה.