"היסודות העבריים והארמיים בלשונות היהודים - א"

תאריך: 
ד', 23/03/1988
מיקום: 
אוניברסיטת חיפה, חיפה
הכינוס נערך מטעם החוג ללשון העברית באוניברסיטת חיפה, המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם ומפעל מסורות הלשון של עדות ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים.