ברוכים הבאים

 

על אודות המרכז

המטרה העיקרית של המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם היא קידום חקר לשונות היהודים וחקר הספרויות שנכתבו (או הילכו בעל פה) בלשונות הללו. כן שואף המרכז לקדם את חקר המגע בין לשונות היהודים השונות לבין העברית.

המרכז הוא מסגרת מחקרית המפגישה בין חוקרי האוניברסיטה העברית העוסקים בלשונות היהודים והמאפשרת להם לעמוד מקרוב על קווי השיתוף שבין לשונות היהודים השונות ועל מאפייניהן של הספרויות שנכתבו (או נמסרו) בהן.

המרכז מעודד פעילות מחקרית רצופה בתחום באמצעות ארגון סמינר חוקרים, קיום כינוסים מדעיים בינאוניברסיטאיים ובינלאומיים, קיום סדרת הרצאות, פרסום כתב העת "מסורות" ופרסום מונוגרפיות בתחום לשונות היהודים וספרויותיהם.

היוזמה להקמת המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם באה מקבוצת חוקרים בראשותו של פרופ' משה בר-אשר. אשר הרגישו בצורך לכונן מרכז שיאפשר מגע רצוף ופעילות מחקרית משותפת בין חוקרי לשונות היהודים וספרויותיהם באוניברסיטה העברית ויתן תנופה לחקר התחום החשוב הזה.

 

בשנת תשמ"א ניתן אישור עקרוני של הוועדה המתמדת של האוניברסיטה העברית להקמת המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם בפקולטה למדעי הרוח (בישיבה ל"ב תשמ"א שנתקיימה ב-7 באוגוסט 1981). בעקבות פעילות נמרצת של יוזמי הקמת המרכז ניתן בשנת תשמ"ה האישור הסופי של הוועדה המתמדת להקמת המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם (בישיבה י"ב תשמ"ה שנתקיימה ב-1 במרץ 1985). 

המרכז החל בפעילות סדירה בשנת הלימודים תשמ"ו, אם כי כבר בשנת תשמ"ה הוצעו קורסים מיוחדים בלשונות היהודים ובכללם סדנה וסמינריון מתודולוגיים העוסקים בחקר לשונות היהודים. הוראת קורסים בלשונות היהודים וספרויותיהם נעשתה באמצעות היחידה ללשונות היהודים וספרויותיהם, החל משנת 2007 עומדת בראש המרכז פרופ' עפרה תירוש־בקר.